onsdag 28. oktober 2015

SangpermPå småbarnsavdelingene har de laget egen sangperm som barna kan hente frem akkurat når de vil. I sangpermen finner barna sanger som har blitt sunget i samlingsstunder, i lek, på tur, ved bordet og i mange flere situasjoner. Etter som barna blir kjent med flere sanger, fylles permen på med nye sanger.

Sang er en viktig del i Lysejordet og det brukes mye både med store barn og små barn.

Bruk av rim, regler og sanger er viktig og positiv for barns språkutvikling. De samme sangene og rimene gjentas flere ganger og selv om du da ikke forstår alt eller ikke har mange egne ord, kan man være med. I følge temaheftet «Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen», sies det at sang og regler kan være en snarvei inn til språket. På småbarnsavdelingene kan barn være med og synge lange, fortellende sanger før de selv kan lage fullstendige setninger eller fortelle noe selv.

Sangpermen har blitt veldig populær blant de små og vi ser at denne ofte blir tatt frem av barna i lek.
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar