onsdag 28. oktober 2015

SangpermPå småbarnsavdelingene har de laget egen sangperm som barna kan hente frem akkurat når de vil. I sangpermen finner barna sanger som har blitt sunget i samlingsstunder, i lek, på tur, ved bordet og i mange flere situasjoner. Etter som barna blir kjent med flere sanger, fylles permen på med nye sanger.

Sang er en viktig del i Lysejordet og det brukes mye både med store barn og små barn.

Bruk av rim, regler og sanger er viktig og positiv for barns språkutvikling. De samme sangene og rimene gjentas flere ganger og selv om du da ikke forstår alt eller ikke har mange egne ord, kan man være med. I følge temaheftet «Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen», sies det at sang og regler kan være en snarvei inn til språket. På småbarnsavdelingene kan barn være med og synge lange, fortellende sanger før de selv kan lage fullstendige setninger eller fortelle noe selv.

Sangpermen har blitt veldig populær blant de små og vi ser at denne ofte blir tatt frem av barna i lek.
 


Brannvernuke 2015


For andre året på rad, deltok Lysejordet i Brannvernuka. Brannvernuka foregår hvert år i uke 38.
I løpet av uken var tema brannvern godt synlig både på storebarnsavdelinger og småbarnsavdelinger.
Uken startet med at vi lyttet til brannklokkene. Denne lyden kan være litt høy og skummel for flere, så da kan det være trygt å bare sitte å lytte, mens vi snakker om hva lyden betyr og hva vi må gjøre.

Gjennom uka møtte barna temaet brannvern gjennom flere arbeidsmåter. De klippet, limet, fargela, malte, så på film, leste, samtalte om tema og noen var også på Brannmuseet.
I tillegg lærte bara forskjellige «tegn til tale» tegn, som f.eks. brann, brannmann, brannklokke, brannbil og brannteppe