fredag 22. august 2014

Fellessamling

På fredag var det klart for årets første fellessamling. Det var Eventyret som hadde ansvaret og sammen med barna planla pedagogisk leder at de voksne skulle dramtisere Eventyret om "De tre små griser".
Når fellessamlingen begynte ble roller fordelt til stor overraskelse fra de voksne som trodde de bare skulle få være tilskuere.